Low Energy House

Het project

Wij zijn een derde van de klas die als project een passief huis hebben. Het is de bedoeling dat we een huis op schaal maken die zelfvoorzienig is, hiermee bedoelen we dat we ons huis moeten opwarmen aan de hand van de zon en onze elektriciteit moet komen van een windmolen. Het huis opwarmen zal gebeuren aan de hand van een zonnecollector die water in buizen opwarmt en dan warmen we ons huis me dat warm water op via vloerverwarming. Onze elektriciteit die de windmolen levert is een wisselspanning die we moeten omzetten in gelijkspanning om de LED-verlichting in ons huis te doen branden.

Het gehele project bestaat uit een zonnecollector, een huis, een windmolen, een zwemvijver en een buffervat. Het is ook de bedoeling dat we van dit alles een bouwproject maken zodat meneer Vansteenlandt dit kan gebruiken als studiemateriaal voor de volgende jaren. In al deze projecten zitten namelijk onderwerpen in verwerkt die we door het jaar heen leren.