Over ons

Wij zijn klas 614 van het VTI Torhout, als laatstejaarsstudenten Industriële Wetenschappen hebben we nog een laatste uitdaging voor de boeg: ons kennen en kunnen bewijzen in een geïntegreerde proef (GIP).

Onze klas bestaat uit 18 leerlingen. We werden opgesplitst in drie groepen van 6 en elke groep kreeg zijn eigen project.

Industriële Wetenschappen

Industriële Wetenschappen is een theoretische studierichting met de nadruk op wiskunde en wetenschappen, die de bedoeling heeft om je voor te bereiden op het hoger onderwijs. In de tweede graad Industriële Wetenschappen wordt door een algemene vorming de totale persoonlijkheid breed en algemeen gevormd, de specifieke vorming gebeurt via een theoretisch wetenschappelijke vorming die sterk technologisch (mechanica en elektriciteit) is onderbouwd. Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen en formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

VTI Torhout

Missie

Een school die jongeren opleidt tot zelfstandige, innovatieve en competente specialisten op technisch en wetenschappelijk vlak. Een school die jongeren vormt tot zelfstandige, teamgerichte en verantwoordelijke vakspecialisten.

Waarden

De waarde van de christelijke inspiratie. De mens als uniek wezen binnen een multiculturele samenleving. Geloven in jongeren en hun talenten. Het engagement om mee te stappen met jongeren. De kracht van leren. De waarde van kwalitatief technisch en wetenschappelijk onderwijs. De waarde van de leer- en van de leefomgeving. De noodzaak van professionalisering.

Visie

Een warme school met duidelijke en heldere afspraken die kansen biedt tot de volledige ontplooiing van jongeren. Het gedreven schoolteam baseert zijn pedagogische en vakinhoudelijke kwaliteiten op een diepe menselijkheid.

Contact

Dhr. Vansteenlandt D.
Coördinator
Leraar fysica, chemie, biologie en wiskunde
dave.vansteenlandt@sint-rembert.be

Mevr. Vandenbulcke T.
Mentor
Lerares Nederlands
trui.vandenbulcke@sint-rembert.be

Mevr. Boeyden J.
Mentor
Lerares Engels
joke.boeyden@sint-rembert.be

Mevr. Vanclooster A.
Mentor
Lerares Frans
ann.vanclooster@sint-rembert.be

Dhr. Geeraert K.
Mentor
Leraar elektriciteit
koen.geeraert@sint-rembert.be

Dhr. Werbrouck K.
Mentor
Leraar elektronica
kris.werbrouck@sint-rembert.be

Dhr. Goethals D.
Mentor
Leraar mechanica, sterkteleer
dirk.goethals@sint-rembert.be

Mevr. De Jaeger
Mentor
Lerares technisch tekenen
griet.dejaeger@sint-rembert.be

VTI Torhout Sint-Aloysius
Papebrugstraat 8a, 8820 Torhout
Telefoon: 050 23 15 15
Fax: 050 23 15 25
Website VTI