Startvergadering

Op dinsdag 15 september 2020 was de startpresentatie. Op deze dag vertelden de 3 groepen wat de plannen waren. Enkele juryleden volgden aandachtig mee. Er kwam vanalles aan bod: Doelstellingen, taakverdeling, planning... Achteraf konden de juryleden vragen stellen en tips geven. Hieronder een afbeelding van de vragenronde.